Energetska efikasnost

Šta je energetska efikasnost?

Pojam energetska efikasnost možemo razdvojiti na dve odvojene celine. Jednu čine uređaji instalirani u jednom domaćinstvu koji troše električnu energiju na efikasan ili manje efikasan način. Druga celina odnosi se na materijale i izolaciju prostora koji se greje u objektu u cilju otimalnog trošenja energije i smanjenju gubitaka.

Izolacija obijekta počinje sa dve osnovne stvari:

* Izolovanje spoljnih zidova (fasada)

* Zamenu dotrajale stolarije (ugradnja PVC i ALU stolarije)

Dotrajali prozori i vrata u grejnoj sezoni drastično utiču na smanjenje temperature u prostoriji.

Drvena stolarija koja je ugrađivana u Srbiji je stara u proseku preko 25 godina. Kako je stolarija te starosti već dugo trpela uticaj atmosferskih pojava ali i sve drastičnije oscilacije spoljnih temperatura u kratkim vremenskim razdobljima došlo je do degradacije i zamora materijala a vrlo često i truljenja drveta. Ovakva stolarija bilo da se radi o prozorima ili vratima nedihtuje dobro te drastično povećava troškove grejanja prostora zimi ali isto tako rashlađivanja leti.

Osim razlike u materijalu, na stolariji od pre 25 godina su ugrađivana jednostruka prozorska okna

koja u odnosu na današnja višeslojna pružaju puno manju toplotnu ali i zvučnu izolaciju prostora.

Sa PVC i ALU stolarijom pored navedenih problema energetske efikasnosti rešeni su i praktični problemi prozorskih i mehanizama na vratima koji su danas jednostavniji a dugotrajniji.

 

EnergetskaEfikasnost2
PVC i ALU prozori su izrađeni od modernih materijala, sa niskim koeficijentom rasipanja toplote. Materijal od koga su izrađeni prozori je termički testiran te sa novim PVC i ALU prozorima vi na dugoročnom planu zaista štedite novac i to novac koji svaki mesec odvajate za grejanje ili rashlađivanje prostora.

Prozorska stakla koja se ugrađuju su atermička i proizvedena su od strane poznatog proizvođača Guardian. Tehnologija pravljenja stakala se drastično promenila – danas su svima dostupna atermička (niskoemisiona) stakla. Kvalitetna prozorska stakla koje koristimo na našim PVC prozorima drastično utiču i na smanjenje spoljašnje buke, čime Vaš život postaje komforniji i mirniji. Moderni PVC prozori imaju dupla prozorska stakla koja mogu biti punjena inertnim gasovima, najčešće argonom. Ista se takođe mogu tonirati po želji kupca.

Print

Na modernim PVC prozorima mehanizmi su izgrađeni da traju i da Vam omoguće otvaranje i zatvaranje prozora sa minimumom napora. Pri tome moderni mehanizmi omogućuju apsolutno dihtovanje prozora, nekoliko režima otvaranja i zatvaranja (zavisno od ugrađenog mehanizma) i visoku bezbednost. Prozorski mehanizmi su značajan faktor bezbednosti PVC prozora.

PVC stolarija dolazi sa garancijom od 25 godina, zahteva minimalno održavanje, i ne šteti prirodi – reciklira se veoma uspešno, a za njenu izrade se koriste obnovljivi materijali.

Zamenom prozora se toplotni gubici mogu umanjiti i za polovinu, a investicija se isplaćuje u periodu od tri do pet godina.  Ušteda se ostvaruje kroz mesečne račune, ukoliko se grejete na struju, gas ili čvrsto gorivo, ali ne i ako u stanu imate centralno grejanje, jer se ono plaća po kvadraturi, a ne po potrošnji. U tom slučaju će vam zamena prozora omogućiti toplije stanove.
Share this